logoszkolycolor45 (48K)

Polityka Prywatności oraz Zasady Przetwarzania Danych

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dlatego chcemy Cię także poinformować, że:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest fundacja Stichting RAZEM - SAMEN z siedzibą w 's-Gravendeel w Holandii.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: szkoladordrecht@gmail.com

Jak przetwarzamy Twoje dane:


  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:
    • kontaktowanie się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail lub/i telefon;
    • informowanie Cię o organizowanych przez nas warsztatach, wykładach, wydarzeniach i konkursach, w których możesz wziąć udział; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  2. Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszymi partnerom i podwykonawcom w związku z realizacją naszej działalności.

Twoje prawa:


  1. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
  2. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.
  3. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.