Polska Szkoła Dordrecht
główna aktualności kontakt
6749 (1024K)

Polska Szkoła w Dordrechcie jest sobotnią szkołą społeczną prowadzoną przez fundację Stichting RAZEM-SAMEN.
W ramach zajęć edukacyjnych odbywają się lekcje języka polskiego oraz historii i geografii Polski. Uczniowie poznają bogactwo polskiej kultury i sztuki, a także zwyczaje i tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów naszego kraju. Misją szkoły jest przekazywanie dzieciom treści kształtujących tożsamość narodową i dumę z kraju pochodzenia, ale także wzmacnianie pozytywnych odczuć związanych z nowym domem – Holandią. Wierzymy, że realizacja zadań, które stawia sobie nasza szkoła, przyniesie podwójny efekt. Pierwszy, widoczny teraz, to ułatwienie dzieciom funkcjonowania w dwukulturowej rzeczywistości. Drugi, w niedalekiej przyszłości, to pokolenie młodych Polaków będące chlubną wizytówką swojej Ojczyzny w Świecie.