Polska Szkoła Dordrecht
główna aktualności kontakt

Kierując się doświadczeniem i wiedzą o systemach edukacyjnych Polski i Holandii od samego początku staramy się wprowadzać podział na grupy, który pozwala nam realizować podstawę programową w oparciu o umiejętności zdobywane przez dzieci w szkołach holenderskich. Przedział wiekowy grup wynika z podziału charakterystycznego dla szkół podstawowych w Holandii. Grupy z niderlandzkiej podstawówki z łatwością można przypisać poszczególnym etapom edukacyjnym znanym z polskiego systemu nauczania:

Nasza szkoła Szkoła podstawowa w Holandii Szkoła podstawowa w Polsce
Grupa 1 Onderbouw (klasy najmłodsze) dzieci od 4 do 6 r.ż.* Grupa 1 Zerówka
Grupa 2
Grupa 2 / Grupa3 Middenbouw (klasy średnie) dzieci od 6 do 9 r.ż.* Grupa 3 Nauczanie zintegrowane Klasy I - III
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 4 Bovenbouw (klasy najstarsze) dzieci od 10 do 12 r.ż.* Grupa 6 Klasy IV - VI
Grupa 7
Grupa 8
*) - orientacyjny wiek dla poszczególnych etapów edukacyjnych

W naszej szkole funkcjonują cztery grupy szkolne i jedna przedszkolna. W związku z reformą edukacji w Polsce, w roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy utworzenie kolejnej grupy szkolnej dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową w Holandii, ale nadal chcą kontynuować naukę w szkole polonijnej.

GRUPA PRZEDSZKOLNA (dzieci w wieku od 2 do 4 lat)

Wszyscy pamiętamy zabawy z dzieciństwa: „Stary niedźwiedź mocno śpi”, czy „Chodzi lisek koło drogi” i na pewno do dziś znamy słowa piosenki „My jesteśmy krasnoludki”. Dzieci uczęszczające na zajęcia do grupy przedszkolnej mają okazję do uczestniczenia w zabawach, których nie poznają nigdzie poza polskim przedszkolem. Sobotnie spotkania to również okazja do wspólnego rysowania, malowania i wycinania w warunkach dostosowanych dla najmłodszych.

GRUPA I (dzieci w wieku od 4 do 6 lat)

Zajęcia dydaktyczne w grupie pierwszej to połączenie nauki i dobrej zabawy. Dzieci poznają wierszyki i piosenki w języku polskim, ale przede wszystkim rozszerzają słownictwo o zwroty wynikające z realizowanej tematyki. Podczas każdego spotkania obowiązuje stały plan zajęć: – powitanie zabawą lub piosenką – omówienie zagadnień wynikających z tematu zajęć – wypełnianie kart pracy – zabawy ruchowe – praca plastyczna Zajęcia są prowadzone przez dwóch nauczycieli na dwóch poziomach trudności.

GRUPA II (sześciolatki)

Do tej grupy uczęszczają dzieci, które w codziennej szkole uczą się w grupie trzeciej, a więc rozpoczynają naukę liter. Na zajęciach w naszej szkole uczniowie poznają litery i dwuznaki charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ę, ó, ć, ś, ź, ż, sz, cz, dz, dż, dź, rz, ch), czytają pierwsze krótkie teksty, zapisują proste słowa. Zakładamy, że kończąc tę grupę, uczniowie mają opanowane podstawy czytania w języku polskim.

GRUPA III (dzieci w wieku od 7 do 9 lat)

W grupie trzeciej nasi uczniowie rozpoczynają prawdziwą przygodę z językiem polskim. Doskonalą umiejętności czytania i pisania, poznają fragmenty polskiej literatury dla dzieci, mierzą się z ortografią i gramatyką. Na zajęciach realizowane są również tematy z zakresu geografii Polski.

GRUPA IV (dzieci w wieku od 10 do 12 lat)

Nasi uczniowie z grupy czwartej już coraz lepiej radzą sobie z językiem polskim. Na zajęciach nadal doskonalą podstawowe kompetencje językowe, próbują swoich sił w pierwszych wypowiedziach pisemnych, doskonalą ortografię i gramatykę. Obok geografii prowadzone są lekcje z historii Polski. Dzieci pracują z podręcznikami, słownikami i atlasami dostosowanymi do danego etapu nauczania.